Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4)

Looptijd: maart 2013 - juni 2014
Opdrachthouder: Inagro (coördinator), PCG, PSKW, PCS, PCFruit, PCH, Bodemkundige Dienst van België, ILVO & UGent
Financiering: VLM

Kader en doelstelling

Vanaf 2013 is het verplicht om voor alle percelen met groenten van groep I en II met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkool, een bemestingsadviessysteem te gebruiken. Deze studie had als doel om de meer grootschalige toepassing van een adviessysteem te ondersteunen evenals de verdere beleidsopmaak en -uitvoering. De studie bespreekt en vergelijkt verschillende bemestingsadviessystemen, en past aan en valideert de systemen via samenvattende resultaten van bestaande bemestingsproeven.

Aanpak

Deze studie omvatte 4 luiken:

  1. In luik 1 wordt het KNS-bemestingsadviessysteem in detail besproken en uitgewerkt voor de Vlaamse omstandigheden voor prei, bloemkool, broccoli, sluitkool, sla, selder, knolselder, andijvie, spinazie, … Hierbij werden zowel de opbrengst, N-opname, tijdstip en diepte van staalname als de minimale hoeveelheid N in de bodem tijdens de ganse teelt geüpdatet en opnametabellen opgemaakt die als basis voor de N-bemestingsadviezen gebruikt zullen worden;
  2. In luik 2 worden de inputdata van het N-index en Kema N-bemestingssysteem bij groenten besproken;
  3. In luik 3 gebeurde een conceptuele vergelijking van KNS-systeem, N-index en N-balans. Daarnaast werd op basis van de beginsituatie van N-bemestingstrappenproeven uit 2013 volgens de drie N-bemestingsadviessystemen N-bemestingsadviezen opgemaakt. De adviezen werden zowel onderling vergeleken als ten opzichte van de opbrengst en minerale hoeveelheid N in de bodem bij de oogst gemeten in de N-bemestingstrappenproeven;
  4. In luik 4 werd een gevoeligheidsanalyse voor KNS-systeem en de N-balans uitgevoerd.
    De geüpdated bemestingsadviessystemen worden als adviesverlening voor alle tuinders aangeboden.

Vervolgstudies

Rapport