Aansturing van stikstof en water in vollegrondsaardbei voor een duurzame transitie naar verhoogde smaak- en bewaarkwaliteit

Looptijd: juli 2014 – augustus 2018
Opdrachthouder: Bodemkundige Dienst van België (coördinator), PCFruit , PCH & KU Leuven
Financiering: VLAIO

Kader en doelstelling

In dit project werd toegespitst op stikstof (N) -bemesting en irrigatie in de aardbeiteelt met als finale doelstelling een betere hardheid en een betere smaakkwaliteit gekwantificeerd door de verhouding tussen suikers en zuren. Inbegrepen in deze doelstelling was dat de irrigatie en N-bemesting op een duurzame manier wordt toegepast.

Aanpak en resultaten

Over een periode van vier jaar werden er proefvelden (gangbare vollegronds teeltsystemen) aangelegd op PCFruit en PCH om de invloed van irrigatie en N-bemesting op de smaak en bewaarkwaliteit samen te onderzoeken. De proeven toonden aan dat:

  • Droger telen zorgt voor een betere hardheid en een hogere concentratie aan opgeloste stoffen, wat dan weer zijn invloed heeft op de smaak.
  • Effect van N-bemesting op de aardbeikwaliteit is eerder beperkt, enkel een overmatige N-bemesting werd fragmentarisch gelinkt aan een lagere vruchtstevigheid en meer drukplekken, bovendien ging ook de bewaarbaarheid van de aardbeien er op achteruit.
  • Voorraadbemesting bij een augustusplanting heeft geen meerwaarde voor de teelt. (Bij)bemesting wordt best toegediend via fertigatie.
  • Mineralisatie onder zwarte plastiek is zeer moeilijk in te schatten, hier is meer kennis noodzakelijk. Bodemstaalnames doorheen de teelt zijn momenteel de enige aangewezen manier om mineralisatie mee in rekening te brengen.
  • Hoewel het effect van Cultivar, jaar en pluktijdstip groter is, heeft over-irrigatie een negatieve invloed op de suikerconcentratie in de aardbeien.

Aan de hand van deze resultaten werd een richtlijnentabel opgesteld.

Publicatie