Groente-N-advies

Looptijd: februari 2020 – februari 2022
Opdrachthouder: Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) (coördinator), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) & Inagro
Financierder: Departement Landbouw & Visserij

Kader en doelstelling

Dit project streefde naar het toepassen van het 4J-principe: bemesten met de juiste dosis, op het juiste tijdstip, met het juiste type mest en de juiste bemestingstechniek. De eerst 2 J’s hebben betrekking op (gefractioneerde) bemesting aan de hand van bodemanalyses met bijhorend stikstofadvies. Dit is veruit de belangrijkste kostenefficiënte maatregel die de nitraatstikstofresidu’s in de groenten kan minimaliseren en tegelijkertijd een economisch aanvaardbare opbrengst mogelijk maakt. Daarnaast werd ook aandacht gegeven aan bemestingstechnieken. Band- en rijenbemesting zorgt bij sommige teelten voor een betere stikstofbenutting. Ook kiezen voor de juiste mestsoort, die afgestemd is op de plantbehoefte of die nitraatuitspoeling minimaliseert, kan in groenten een meerwaarde bieden.

Aanpak

Gedurende 2020 en 2021 werden verschillende demonstratieve proeven aangelegd met een focus op goede bemestingspraktijken. Verder werden ook praktijkpercelen opgevolgd bij landbouwers die hun praktische ervaringen deelden. Er werd op een brede manier gecommuniceerd en gesensibiliseerd over goede bemestingspraktijken om zo een goede opbrengst en kwaliteit EN een zo goed mogelijk nitraatstikstofresidu te bekomen.

Publicatie