Demeter (‘Duurzaam en geïntegreerd bodembeheer om milieueffecten te reduceren’)

Looptijd: januari 2012 – maart 2016
Opdrachthouder: VLM (coördinator), Ugent & NMI
Financierder: Life EU

Kader en doelstelling

Er bestaat heel wat kennis over duurzaam bodembeheer, maar die blijft vaak hangen in onderzoeksinstellingen, en komt te weinig bij landbouwers terecht. In het Demeterproject werd de wetenschappelijke informatie vertaald naar praktisch advies voor landbouwers.

Het Demeter project had tot doel om in de landbouwsector meer bewustzijn te creëren rond een duurzaam bodembeheer, waarbij naast nutriënten ook aandacht werd besteed aan het gehalte aan organische stof. Een duurzaam bodembeheer gaat namelijk ruimer dan bemesting alleen.

Aanpak

Er werden 70 landbouwbedrijven, geselecteerd uit 5 Vlaamse en 2 Nederlandse provincies begeleid door landbouwadviseurs van VLM en NMI. Bij deze bedrijven werden de resultaten van het duurzaam bodembeheer gedurende 3 jaar geëvalueerd aan de hand van een intensieve begeleiding en staalnamecampagne. Er werd aandacht geschonken aan zowel een oordeelkundige bemesting, als aan een optimale aanvulling van koolstof in de bodem. Op basis van deze resultaten en de ervaringen van zowel landbouwers als adviseurs werd de kwaliteit van de Demetertool en het bijhorende advies geoptimaliseerd.

Resultaten

De gratis, online Demetertool werd tijdens het project specifiek ontwikkeld voor akkerbouw en groententeelt. De Demetertool biedt aan land- en tuinbouwers de mogelijkheid om zelf een optimale en duurzame bemesting te berekenen voor hun percelen. De Demetertool bekijkt zowel het organische stofgehalte in de bodem als een optimale nutriëntenvoorziening voor de gewassen.

Publicaties